18-04-2011

Матка-Кајак 2011На реката Треска во текот на април се одржа меѓународен турнир во кајак на диви води На реката Треска во текот на април се одржа меѓународен турнир во кајак на диви води На реката Треска во текот на април се одржа меѓународен турнир во кајак на диви води