01-11-2016

Излозба на фотографии „Кокино мистичен шепот низ вечноста Кавадарци 29.10. 2015