31-10-2016

Излозба на фотографии „Кокино мистичен шепот низ вечноста„ во Софија, Бугарија 28.10.2016