16-09-2016

Изложба на фотографии „Кокино-мистичен шепот низ вечноста„ во Гевгелија 07.09.2016