Активности

• 1984 Хонорарно вработен во ТАНЈУГ.
• 1987-1993 Вработен во МРТВ како фоторепортер.
• 1993 Вработен во МРТВ како камерман/снимател.
• 1980- 1989 Како член на Фотоклубот 25 учествува во повеќе групни изложби.
• 1986 Втора награда за колекција на дијапозитиви на 14-тата Републичка изложба на фотографии и дијапозитиви.
• 1988 Учество на филмскиот фестивал Неум со проектот "Сеќавање".
• 1992 Самостојна изложба на театарска фотографија "Photo Play" na MOT 92.
• 1993 Самостојна изложба на фотографии под наслов "Траги".
• 1993 Изложба на фотографии "Театарска фотографија на фестивалот Војдан Чернодрински"( со Александар Ѓеоргиев)
• 1995 Самостојна изложба на фотографии "Есперимент".
• 22.02.1995 "Teатарски моменти" МКЦ.
•23.09-06.10.1995 коавтор на изложба "Мот низ фотографија"
• 1996 Автор на поштенски марки со тема "Теракотни икони"-Виница, по број 4 со блок.
• 1997 Ретроспективна изложба на Театарска фотографија во МКЦ.
• 2002 Работа на проектот "Мегалитска опсерваторија Кокино".
• 2007 Автор на марки со тема "Кокино", по број 2.
• 2007 Изложба во Куманово "Кокино низ археологијата".
• 2007 Ретроспективна изложба за МКЦ ( со Александар Кондев).
•  2008 Репортажа за Кокино, објавена во National Geographic.
•  2008 Учество во рекламата "Macedonia Timeless".
•  2009 изложба "Мистичен шепот низ вечноста".
•  2009, Алба-Италија "Чекорење низ Македонија"
•  2009, Казине-Италија"Чекорење низ Македонија"
• 2009 добиена благодарница Мајка Тереза.
•  2009, Фотографија на Светскиот саем на книга во Франкфурт.
• 2010, октомври фотографии на групна изложба од балканските простори во Швајцарија.
•  2010, изложба "Убавините ги живееме"- Ресен.
•  2011 изложба "Кокино- Мистичен шепот низ вечноста"- Крањ, Словенија.
•  2011 изложба "Убавините ги живееме"- КИЦ.
•  2011 меѓународна изложба "Допир со природатае"- Национална Галерија Мала Станица.
•  2011 Групна изложба "Преспа-допир со природата"
- Охрид од 26.11 до06.12.2011
- Ресен од 07.12 до 14.12.2011
- Виница од 16.12 до 26.12.2011
• 2011 Промоција на фотомонографија "Кокино- мистичен шепот низ вечноста"

 2012- Колумна 99+1 (фотографии со текст) во Нова Македонија 2012- Групна изложба на фотографии за Градот Скопје
. 2013- Самостојна изложба “Кокино- Мистичен шепот низ вечноста” Белград, Србија
. 2014-  Излозба “ 99 + 1”  (фотографии со текстови)Скопје, Македонија
. 2015 - Самостојна изложба “Кокино- Мистичен шепот низ вечноста”
            Куманово, Македонија
. 2015- Самостојна изложба “Кокино- Мистичен шепот низ вечноста”
            Велес, Македонија
. 2015- Самостојна изложба “Кокино- Мистичен шепот низ вечноста”
            Кавадарци, Македонија
2016- Самостојна изложба “Кокино- Мистичен шепот низ вечноста”
            Крива Паланка , Македонија
2016- Самостојна изложба “Кокино- Мистичен шепот низ вечноста”
           Гевгелија  , Македонија
2016- Самостојна изложба “Кокино- Мистичен шепот низ вечноста”
          НУ Археолошки музеј Скопје, Македонија
2016-Самостојна изложба “Припитомување на крикот” Скопје ,
           Македонија
2016- Самостојна изложба “Кокино- Мистичен шепот низ вечноста”
           Софија- Р. Бугарија
2017- Самостојна изложа”Убавината ја живееме”
            Крива Паланка, Македонија
2017- Самостојна изложба”Убавината ја живееме”
            Гевгелија, Македонија
 2017- Самостојна изложба”Убавината ја живееме”
             Кавадарци, Македонија
2017- Самостојна изложба”Убавината ја живееме”
            Велес , Македонија
2017-Самостојна изложба “Припитомување на крикот”
            Крива Паланка , Македонија
2018-Учество со фотографии на саем во Дубаи,Обединети Арапски  Емирати
2018 – Отварање на изложба на уметничка фотографија од Александар  Кондев и Илија Узуноски, Кавадарци, Македонија
2018 – Самостојна изложба “Траги”  Скопје , Македонија
2018 – Самостојна изложба “Припитомување на крикот”  Кавадарци , Македонија
2018 – Заедно со Ангел Димовски Чауш , Трајче Чатмов и Љупчо Илиевски ја преставувавме Македонија на WORLD ART DUBAI  во организација на Matchboox gallery Skopje, каде што истата галерија е номинирана во 10-те
најдобри галерии во конкуренција од 42 галерии и 157 уметници.
2018- Учество во манифестацијата “ Денови eвропско Скопје “,
работилница и изложба со младите од градот. Работилницата ја изведовме заедно  со фотографот  Александар Кондев.
2019 – Учество во манифестацијата “Денови на  европско Скопје “со работилница во училиштето  Лазар Личеноски на тема “ Магија на портретното овековечување”. Селекција,жирирање и поставување на излозба од кандидатите.
2020 – Учество  во манифестацијата “ Денови на европско Скопје “, со работилница “ Мостовите на Скопје “,  во  училиштето  Лазар Личеноски, селекција, жирирање и поставување на изложба.
2020 -Учество во манифестацијата “ Денови на европско Скопје “ , со работилница со маладите од средните училишта од градот, селекција и жирирање како и вклопување со учениците од Лазар Личеновски во заедничка изложба.
2020 - Самостојна изложба “ Осамени а Вечни “ Кавадарци , Македонија