99 & 1 Иван Џепаровски

По повод  изложбата " 99 & 1" , професорот д-р Иван Џепаровски го отвори настанот со следниот текст посветен на творештвото на Венко Андоновски и Љупчо Илиевски99&1 .Ivan Djeparovski.pdf