Статија за изложбата

Статија за изложбата "Чекорење низ Македонија" објавена во Утрински весник PDF